Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vegetasjon, veier

  Endret:22.09.2017 15:07 Emneord (los) Veier og vedlikehold

Det foretas kantslått langs vei og rydding ved veikryss og krysningspunkt for myke trafikanter. Dette utføres før skolestart i august mnd. og ved eventuelle oppståtte trafikkfeller ellers i sommerhalvåret. Tjenesten omfatter kun vegetasjon som vokser på offentlig/kommunal eiendom. Tjenesten omfatter all form for kantklipping, rydding av vegetasjon langs veier, samt  fjerning av sikthindrende vegetasjon i veikryss og krysningspunkt for myke trafikanter.

Grunneier/huseier er selv ansvarlig for å ivareta nødvendig beskjæring/fjerning av vegetasjon slik at veglovens krav til  frisikt ved egen adkomst, og i kryss der det er aktuelt tilfredsstilles. Vedkommende må også sørge for at vegetasjon ikke henger ut over egen grunn i lavere høyde enn 4,7 meter over vei, og 2,5 meter over gangvei/fortau.
 
Hekk og busker langs vei:
Vegetasjon.JPG 
 
 
 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 16.06.2011 10:59

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar