Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Alarmtjenester

Karine Engebretsen Endret:15.05.2018 14:15 Emneord (los) Brann- og feiervesen

Tidlig varsling og rask utrykning er helt avgjørende for utfallet av et branntilløp.
Godt prosjekterte og dimensjonerte alarmanlegg sammen med direkte varsling av lokalt brannvesen gir de beste forutsetninger for å verne om kjerneverdiene i din bedrift. Dette gjelder sågar liv og helse som tapte økonomiske verdier, renommé og omdømme.

Det er kun alarmer direkte tilknyttet 110-sentral og kontrakt med lokalt brannvesen som vil generere direkte utvarsling brannvesenet ved utløst alarm pr. i dag.

Alarmsentralen for brann- og redningstjenesten flyttes til Ski i 2018

Nærpolitireformen, Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv., ble vedtatt i juni 2015. I tillegg til nye politidistrikter ble samlokalisering av nødmeldetjenestene 110 og 112 besluttet i henhold til forslag i Brannstudien og Nasjonalt nødmeldeprosjekt.

I de tidligere tre politidistrikt som nå inngår i nye politidistrikt Øst, er det to nødmeldesentraler for brann- og redningstjenesten. Fra meldingen om vedtak ble sendt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 15. mars 2016, har Alarmsentral Brann Øst og Romerike 110 samarbeidet tett for å legge til rette for samlokalisering av tjenesten i Ski.
Etableringen av det nye selskapet har i løpet av våren og sommeren 2017 vært til behandling i alle distriktets 38 kommuner. Det nye selskapet etableres som Øst 110-sentral IKS, og gjennom høsten 2017 er det valgt representantskap og styre som igjen har ansatt daglig leder. Virksomhetsoverdragelsen vil finne sted 01.04.18 og Alarmsentral Brann Øst AS vil etter dette avvikles som selskap så snart ansatte og tjenestene ivaretas fra Ski i nytt selskap.

I forbindelse med denne selskapsendringen har Halden kommune, fra og med 01.04.2018, tatt over kundeporteføljen til Alarmsentral Brann Øst AS for næringsbygg og offentlige bygg med brannalarm direkte tilknyttet brannvesenet i Halden og Aremark kommuner.

Eksisterende kunder har mottatt varsel om dette fra Alarmsentral Brann Øst AS i forkant av endringen datert 21.02.2018. De kontrakter som er skrevet med Alarmsentral brann Øst AS vil være gjeldende frem til ny kontrakt blir presentert av Halden kommune ved brannvesenet. Det vil ikke bli gjort endringer i produkter eller pris inneværende år.  Faktura fra 2.kvartal vil bli utsendt fra Halden kommune.

Øst 110-sentral IKS vil fortsatt være mottaker av alarmene på lik linje som før og sende ut lokalt brannvesen etter gjeldende prosedyrer.

Alarmkunder vil ikke merke noen endring i tjenestetilbudet på bakgrunn av denne endringen.
AddSecure vil fortsatt levere signal og linjetjenester med ansvar for sikkerhet, overvåking og drift. 

For nye kunder.

Ønsker du informasjon om godkjent forhandler av alarmanlegg, risikoklasser, krav til alarmoverføring, linjeleie samt linjeovervåkning og sikkerhet anbefales det å gå inn på AddSecure sine nettsider


For ny etablering av alarmtilknytning:
1. Kontakt godkjent forhandler eller AddSecure for bestilling av alarmanlegg og linjer for overføring.
2. Gjør deg kjent med våre kontraktsvilkår (link til kontrakt)
3. Fyll ut Registreringsskjema – Ny kunde (link til skjema) og trykk på «send»
4. Installatør tester alarmanlegg og linjer mot 110-sentral og vil varsle deg om at alarmen er klar til bruk.
5. Kontakt Halden brannvesen (link til kontaktinfo) for å avtale tid for innleggelse av nøkler og objektplan i nøkkelsafe.
6. Når alt er på plass og nøkkelsafe er programmert kontakter Halden brannvesen Øst 110-sentral IKS og i drift setter alarmen.


Dersom du har spørsmål vedrørende brannalarm til din bedrift du ikke finner svar på her, ikke nøl med å ta kontakt med oss!


Prisliste for alarmtjenester

Prisene i listen under gjelder for 2018.
Alarmtilknytning til Øst 110-sentral gjennom Sarpsborg Brann- og feiervesen
Brannalarmer og tilleggsalarmer.

​Produktnummer ​Objekttype/tjenester ​Pris per måned
​1​Brann - objekt mindre enn 300 kvm​369 kroner
​2​Brann
- Objekter fra 300-1200 kvm.
- Mindre enn 50 senger
- Skoler under 5000 kvm. 
​603 kroner
​3​Brann
- Objekt større enn 1200 kvm.
- 50 senger eller mer
- Skoler over 5000 kvm.
- Bolighus/blokker med mindre enn 20 leiligheter 
​1187 kroner
​4​Brann
- Kjøpesentre, store engro virksomheter og storindustri over 5000 kvm.
- Bolighus/blokker mellom 20-50 leiligheter 
​1598 kroner
​5

​Brann
- Kjøpesenter, store engrovirksomheter og storindustri over 10000 kvm.
- Bolighus/blokker med over 50 leiligheter 

​1958 kroner

​17/31​Tilleggskarakter for produkt nummer 1 – Brann ​113 kroner
​6/32​Tilleggskarakter for produkt nummer 2 – Brann ​187 kroner
​7/33​Tilleggskarakter for produkt nummer 3  – Brann ​357 kroner
​16/30​Tilleggskarakter for produkt nummer 4 – Brann ​480 kroner
​18/36​Tilleggskarakter for produkt nummer 5 – Brann ​543 kroner
​8/34Heisalarm og andre tekniske alarmer ​480 kroner
​80​Administrasjons- og etableringsgebyr/eierskifte ​864 kroner


Prisene er eksklusive merverdiavgift. Løpende abonnement faktureres forskuddsvis per kvartal.

 Registreringsskjema

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

Opprettet: 19.04.2018 14:59

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar