Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Bålbrenning

Karine Engebretsen Endret:15.05.2018 08:18 Emneord (los) Brann- og feiervesen
Bål og flammer (Foto Pixabay.com - Sophkins).jpgGenerelt er bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. april - 15. september.

Søke om å brenne bål

Brannsjefen kan etter søknad gi tillatelse til avbrenning av bål i forbudsperioden. For at slik tillatelse kan gis, må det opplyses om: 
  • Tidspunkt
  • Sted
  • Søkers navn og adresse
  • Ansvarshavende for arrangementet
  • Telefonnummer (mobil) til ansvarshavende
Forutsetningen for å gi tillatelse er blant annet:

  • Avbrenningen av bålet må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene.
  • Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemidler skal holdes i beredskap under avbrenningen.
  • Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som avbrenningen av bålet måtte forårsake.
  • Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket.

Brannvesenet vil nekte avbrenning av bålet hvis værforholdene gjør det nødvendig. Tillatelsen omfatter ikke avbrenning av avfall, plastprodukter og lignende. Grunneier må kontaktes. Ved melding i lokalpresse og radio om stor skogbrannfare i regionen trekkes eventuell tillatelse til avbrenning av bål.

Dette krever ikke tillatelse

Du kan brenne hageavfall eller tenne St. Hansbål uten å innhente tillatelse, så sant dette ikke skjer i nærheten av skogmark og forholdene ellers gjør det forsvarlig. 

  • Likevel bør du i slike tilfeller gi melding til Brann Øst Alarmsentralen på telefon 64 91 31 00. 

Plikt til aktsomhet

Det er viktig å være klar over at du har plikt til å vise aktsomhet. Brudd på aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Vær oppmerksom på at brannsjefen alltid kan forby opptenning eller kreve åpen ild slukket hvis det foreligger åpenbar brannfare.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

Opprettet: 10.05.2016 07:34

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar