Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Bålbrenning

Karine Engebretsen Endret:13.07.2018 09:51 Emneord (los) Brann- og feiervesen
Bål og flammer (Foto Pixabay.com - Sophkins).jpg

Åpen ild i skog og mark er forbudt i perioden 15. april til 15. september. Dette er på grunn av den store skogbrannfaren. Ønsker man å gjøre opp ild i utmarka i denne perioden, må man dermed ha tillatelse fra brannvesenet – gjelder også bruk av engangsgrill.  Søknadsskjema finner du til høyre på denne siden.
 

I perioden 15. april til 15. september er det likevel lov å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, samt på egen eiendom - gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og lignende. Her kan du altså gjøre opp ild uten tillatelse, så sant dette ikke skjer i nærheten av skogmark og forholdene ellers gjør det forsvarlig. Likevel bør du i slike tilfeller gi melding til Øst 110-sentral på telefon 64 91 31 00.

Dette må du vite før du tenner bål

 

Som følge av ekstrem skogbrannfare er teksten under oversatt til flere språk.

Microsoft Word - ORIGINAL_NORSK_Dette må du vite før du tenner bål.pdf

Microsoft Word - ENGELSK_Dette må du vite før du tenner bål.pdf

Microsoft Word - LITAUISK_Dette må du vite før du tenner bål.pdf

Microsoft Word - NEDERLANDSK_Dette må du vite før du tenner bål.pdf

Microsoft Word - TYSK_Dette må du vite før du tenner bål.pdf

Microsoft Word - POLSK_Dette må du vite før du tenner bål.pdf

Microsoft Word - FRANSK_Dette må du vite før du tenner bål.pdf 


Søke om å brenne bål

Brannsjefen kan etter søknad gi tillatelse til avbrenning av bål i forbudsperioden. For at slik tillatelse kan gis, må det opplyses om: 
  • Tidspunkt
  • Sted
  • Søkers navn og adresse
  • Ansvarshavende for arrangementet
  • Telefonnummer (mobil) til ansvarshavende
Forutsetningen for å gi tillatelse er blant annet:
  • Avbrenningen av bålet må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene.
  • Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemidler skal holdes i beredskap under avbrenningen.
  • Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som avbrenningen av bålet måtte forårsake.
  • Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket.

Brannvesenet vil nekte avbrenning av bålet hvis værforholdene gjør det nødvendig. Tillatelsen omfatter ikke avbrenning av avfall, plastprodukter og lignende. Grunneier må kontaktes. Ved melding i lokalpresse og radio om stor skogbrannfare i regionen trekkes eventuell tillatelse til avbrenning av bål.

Dette krever ikke tillatelse

Du kan brenne hageavfall eller tenne St. Hansbål uten å innhente tillatelse, så sant dette ikke skjer i nærheten av skogmark og forholdene ellers gjør det forsvarlig. 

  • Likevel bør du i slike tilfeller gi melding til Brann Øst Alarmsentralen på telefon 64 91 31 00. 

Plikt til aktsomhet

Det er viktig å være klar over at du har plikt til å vise aktsomhet.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 10.05.2016 07:34

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar