Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nedgravde oljetanker

  Endret:22.12.2015 07:00
Nedgravde oljetanker
Nedgravde oljetanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 liter olje skal være produsert i samsvar med de retningslinjer som til enhver tid følger av Norsk Standard. Med olje menes i denne sammenheng alle petroleumsprodukter med flammepunkt over 23°C. Med nedgravd oljetank menes tank under bakkenivå som anvendes eller er tenkt anvendt til oppbevaring av olje og som ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres.
 
Meldeplikt
Den ansvarlige for en nedgravd oljetank skal gi skriftlig melding om tanken til kommunen. På samme måte skal den ansvarlige senest en måned før en oljetank graves ned gi skriftlig melding til kommunen om tankens størrelse, konstruksjon, korrosjonsbeskyttelse, alder og kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen. Den ansvarlige for oljetanken plikter å iverksette tilstandskontroll av tanken for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand. Slike kontroller skal være periodiske og i samsvar med: ”Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker”. Den som foretar tilstandskontroll skal være kvalifisert og godkjent for slike oppdrag.
 
Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes.
 
Nedgravd%20oljetank
Lekkasje fra nedgravde oljetanker kan utgjøre en alvorlig forurensningstrussel
Opprettet: 14.12.2010 12:49

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar