Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forurensning

  Endret:13.09.2017 14:52 Emneord (los) Forurenset grunn, Strålevern

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet etter forurensningsloven og er miljøforvaltningens lokale apparat. Kommunens myndighet følger direkte av lov eller etter delegering fra Miljøverndepartementet.

Forurensningsloven skal sikre forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensning og avfall ikke fører til helseskade, går utover trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Kommunens rolle i forurensningssammenheng er å ha best mulig beredskap mot akutt forurensning. Dernest er myndighetsutøvelsen i medhold av loven for eksempel å gi pålegg om opprydding jf § 37, eller gi pålegg om undersøkelse dersom noen forurenser, eller dersom det er grunn til å anta forurensning jf § 51.

Se fane til venstre for informasjon vedr spredt avløp, nedgravde oljetanker og forurenset byggegrunn.

 

For forurensningsrelaterte spørsmål, ta kontakt med:forurensning.jpg
Øystein Gaulin
telefon: 69 17 47 21
e-post: oystein.gaulin@halden.kommune.no
 
eller
 
Willy Elders
telefon: 69 17 47 24
e-post: willy.elders@halden.kommune.no

 

 

 

 

Linker til statlig informasjon:

 Kontakt

 

 Skjema

 

Opprettet: 03.12.2010 10:15

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar