Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nedgravde oljetanker

  Endret:19.09.2017 13:56 Emneord (los) Natur og miljø

Nedgravde oljetanker representerer alltid en fare for forurensing fordi det kan oppstå lekkasjer. Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand, og ikke utgjør en miljøfare. Senest en måned før en oljetank skal graves ned, skal du gi skriftlig melding til kommunen om følgende:nedgravd%20oljetank

  • tanktype
  • tankens størrelse
  • konstruksjon
  • korrosjonsbeskyttelse
  • alder
  • kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen

Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen. Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen.

Periodiske tilstandskontroller

Oljetankens tilstand skal kontrolleres med følgende hyppighet:

  • Ståltank: Første kontroll etter 15 år, deretter hvert 5.år
  • GUP-tank: Tanken skal trykktestes ca 2 år etter nedgraving. Deretter en ordinær førstegangskontroll ved 30 års alder
  • Rekondisjonert tank: Første kontroll etter 10 år, deretter hver 5 år

Hvem kan utføre tilstandskontroller?

Kommunen kan ikke anbefale bestemte firmaer, men kan henvise til å søke på internett etter aktuelt firma vet å søke etter for eksempel oljetank/tilstandskontroll/Østfold.

Hvem har ansvaret for oljetanken?

Eier av tanken er ansvarlig for tanken og skal iverksette nødvendige tiltak for å forhindre at det oppstår fare for forurensning.

Myndighet

Forurensningsmyndigheten v/avdeling for Miljø og landbruk i kommunen er ansvarlig for å føre tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 1.

 

Kontaktperson
Martine Ringdal, mob 99087066

martine.ringdal@halden.kommune.no

 Kontakt

 

 Skjema

 

Opprettet: 21.11.2011 12:25

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar