Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Lære med skogen

Karine Engebretsen Endret:07.11.2017 12:33 Emneord (los) Natur og miljø
- et hjelpemiddel i miljølære
 
Skolens nye læreplan L'97 gir nye muligheter for uteundervisning i skog - BRUK denne muligheten!
I undervisningsprogrammet "Lære med skogen" står norsk skogbruk samlet om et tverrfaglig pedagogisk hjelpemiddel på skolens premisser.
 
Læreplan L'97 for grunnskolen innfører begrepet referanseområder i skog. Dette er identisk med begrepet øvingsskoger som Lære med skogen har benyttet i 15 år. Ved innføring av ny læreplan er undervisningsmateriellet fornyet og tilpasset denne. I tillegg har man fornyet innsatsen med etablering av referanseområder. For skoler i Halden som ikke har egnede skogområder nær skolen kan Ulveholtet benyttes i denne sammenheng. Fylkeskontakten for Lære med skogen kan gi mer inngående informasjon og støtte til det lokale arbeid.
 
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med fagsjef for "Lære med skogen" Bjørn Helge Bjørnstad. Presentasjon av Lære med skogens materiell og organisasjon finner du på Internett: www.skogkurs.no/lms

Om bruk av gammelt materiell
Ved innføring av ny læreplan er skolens arbeidsmetoder blitt justert noe. Ut fra dette har man omarbeidet undervisningspermene for å tilpasse disse til skolens nye planer. Til skoler som har gamle undervisningspermer gis følgende informasjon:
 1-3 permen - heter heretter 1-4 og er i praksis identisk med den gamle.
 4-6 permen - heter heretter 5-7 og er endret noe i læreveiledningene mht endringer  i arbeidsmåter mm. Elevarkene er bortimot identiske. For permer eldre enn revisjonen  gjennomført i 1992 bør disse byttes ut, da denne også endret på elevarkene.
 7-9 permen - heter nå 8 - 10 klasse og er endret noe i læreveiledningene mht  endringer i arbeidsmåter. Elevarkene er bortimot identiske bortsett fra det gamle  valgfag skogbruk som nå blir prosjektarbeid skogbruk. Permer eldre enn 1992 bør  skiftes ut.
 VILT/FISK FRILUFTSLIV - er endret kun med justering av 3 innledningssider.  Endret fra tittel valgfag til prosjekt. Ellers identisk.
For temamateriell er det ikke gjort endringer.

Fylkeskontakt Lære med skogen, Østfold skogselskap, Pb 398, 1501 MOSS  - Tlf. 69 24 75 56
 

 Kontakt

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 30.07.2015 10:21

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar