Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Om Ulveholtet /Bunesholtet

Karine Engebretsen Endret:07.11.2017 12:49 Emneord (los) Natur og miljø
På den gamle husmannsplassen Ulveholtet, vokste barna opp med naturen og villmarka som viktigste skolestue. I dag trenger vi mer enn noen gang arena for lek og læring. Halden kommune har i Ulveholtet et sted som egner seg ypperlig som base for ulike typer undervisningsopplegg så vel som base for villmarksliv og naturopplevelser i vid forstand.

DSC_0170.jpgUlveholtet nevnes i kirke- og matrikkelbøkene(*1) første gang i 1723.(*2) Et sagn kan visstnok fortelle at navnet har stedet fått fordi en ulv hoppet inn gjennom vinduet i stua da den første husmannen bygde her.

Området Ulveholtet er en del av, kalles Østebykroken. Fra gammelt av regnes dette som en del av bygda Torpedalen, men det tilhører Rokke kirkesogn. Omkring århundreskiftet bodde det flere mennesker i bygda enn det gjør nå.
 
Det var egen omgangsskole i bygda på 1700 - 1800 tallet.
På slutten av 1800-tallet fikk bygda fast stasjonert skole på Østeby gård. Egen skolebygning ble reist i 1898. Det var Østeby skole, som ligger ved veien rett nord for Østeby-gårdene. Skolevirksomheten her opphørte rett etter krigen.
 
enerhaugen.jpg

Området mellom Østebykroken og Aremark bygda kalles Vestfjellet.
"I gamle dage brukte man i det øvre Aremark og ytre Øymark en gange og ridevei over vestfjellet når de skulde til Fredrikshald. De kom da ned til en plads, som hedt Ulveholtet imellem Degernæs og Torpedalen og derfor så kaldte de fjellet "Ulveholtfjellet". På denne vei red Ole Bergstrøm opover en brat fjeldskråning så stripene efter hestegrevene har været at se der indtil den siste tid." (*3)
 
Ulveholtet, tidl. kalt Bunesholtet, var en av flere husmannsplasser i området. Husmannen på Ulveholtet måtte rydde og drive sin egen gård etter at arbeidet var unnagjort på hovedgården. Henny Moseby, som i 1918 ble født her på Ulveholtet, kan fortelle at i 1888 kom hennes besteforeldre Hans Tøger Sørensen og Nina Sørensen Gundersdatter (se bilde på Ulveholtet) til Ulveholtet som husmenn under Bunes. Den gang var det to Bunes gårder. I 1890 ble Hennys far, Hans Martin Hansen, født på Ulveholtet. Fra 1895 leide de stedet av en i Aremark, som da hadde overtatt som eier.
 
Henny Moseby kan fortelle fra sin barndom at på et rom og kjøkken bodde mamma, pappa, 2 barn og bestemor. De hadde 3 eller 4 kuer og en gris, og de dyrket grønnsaker, litt poteter og korn. De hadde 25 - 30 mål og dyrke på. Bestefaren hadde selv brutt opp ny jord.

                           * * *
*1  matrikkel - lat.,liste, fortegnelse; særl.fortegnelse over
    faste eiendommer på landet med angivelse av skatteskyld.
*2  "3 dager i Vestfjella" Ekskursjonsopplegg. Av Trond Fjeld.
*3  "Familien Due i Aremark" Av Olaus J. Fangø. Larvik 1930.
Barna på Ulveholtet gikk på Østeby skole. Det tok ca. 1 time å gå dit. Når du i dag vandrer på merket tursti gjennom skogen fram til Ulveholtet, kan du jo forsøke å tenke deg tilbake til en tidlig morgen den gang barnas skolevei gikk her.
De siste fastboende på Ulveholtet var Hennys bror, Morten Hansen, som giftet seg i 1943 med Nancy, født Solberg. De flyttet herfra i 1945.

Ulveholtet i nyere tid
Halden kommune  overtok stedet / tilhørende skog 23.10.1950.
 
I 1982 rettet barnevernsnemnda forespørsel til Halden formannsskap om å få benytte plassen Ulveholtet til "fritidssted for barn og ungdom som barnevernsnemnda arbeider for." Da dette ble godkjent og kommunen fikk statlige midler til prosjekt for barn/unge, ble nåværende hovedhytte satt opp i 1983.
 
Stedet er blitt benyttet av ulike tiltak innen barnevern og helse- og sosialsektor forøvrig. Lærere med sine elever har også hatt glede av å bruke stedet.
 
Skole- og miljøsenteret har gjennom flere år gjort bruk av Ulveholtet til skole og miljøtiltak for sine elever i arbeid med å tilrettelegge arbeidstrening for elever, undervisning og friluftsaktiviteter.
 
Halden kommune har i Ulveholtet et sted som egner seg ypperlig som base for ulike typer undervisningsopplegg,  såvel som base for villmarksliv og naturopplevelser i vid forstand. 

 Kontakt

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 30.07.2015 08:03

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar