Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Plan

Karine Engebretsen Endret:28.07.2017 08:54 Emneord (los) Plan


Alle kommuner skal drive løpende planlegging av sine arealer.

Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte arealene våre, og er en av de viktigste redskapene kommunen har for å bestemme hvordan lokalsamfunnet skal se ut i framtida. Planleggingen skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av bærekraftig utvikling. Planseksjonen ved Enhet for plan, byggesak og geodata har ansvar for planlegging og utvikling av Halden kommunes fysiske miljø.
 
Planseksjonen arbeider bl.a. med:
• Utarbeiding og forvaltning av kommunale reguleringsforslag
• Behandling av private reguleringsforslag
• Endring av vedtatte reguleringsplaner
• Behandling av delingssøknader
• Behandling av dispensasjonssøknader

Vedtatte reguleringsplaner er juridisk bindende, og dermed avgjørende for hvordan arealene i kommunen kan disponeres. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning fra kommunens innbyggere. For kunngjøring av planer se fanen planer til offentlig ettersyn/kunngjøringer 

 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 27.04.2016 09:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar