Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Seksjonering

Karine Engebretsen Endret:20.09.2017 11:34 Emneord (los) Geodata
Ved seksjonering blir eiendommen oppdelt i eierseksjoner (eierdeler)
En eierseksjon består av en ideell eierandel tilknyttet rett til bruk av en bestemt bruksenhet. Seksjonseiers sameierett gjelder hele eiendommen med grunn og alle bygninger. En eierseksjon er ingen selvstendig eiendom – kun en del av en slik eiendom.
Tjenestebeskrivelse: Eierseksjonering/reseksjonering
 
Gjennomføring av seksjoneringen
Seksjoneringsbegjæringen behandles av oppmåling/geodataseksjonen. Betingelsene for seksjonering er at eiendommen kun omfatter ett gnr./bnr. Alle bygninger som skal inngå som en del av sameiet, må tilhøre samme gnr./bnr. Søknaden leveres i 3 eksemplarer på blankett nr. 3034 og skal ha følgende vedlegg, alle i A4 format:
  • Plantegninger av bygningen(e)
  • Kartbilag med eiendomsgrenser
  • Vedtekter for sameiet
  • Samtykke fra grunneier (ved festetomter)
  • Oversikt over evt. leieboere
Det kan foretas befaring på eksisterende bygg. Regning på 3 eller 5 rettsgebyr, avhengig av befaring eller ikke, samt tinglysing utstedes når søknaden er godkjent. Når regningen er betalt, sendes begjæringen til tinglysing. Søkeren får seksjoneringen tilbake fra tingretten når den er tinglyst.
 
 Bilde fra brygga i Halden
Eksempel på bygning som er seksjonert
 
Linker til statlig informasjon: 

 Kontakt

 

 

 Tjenestetilbud

 

 

 Skjema

 

 

 Eksterne lenker

 

 

Opprettet: 21.01.2011 07:47

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar