Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hytterenovasjon

Karine Engebretsen Endret:21.09.2017 09:09 Emneord (los) Renovasjon

Alle hytter i Halden kommune omfattes av hytterenovasjonsordningen. Halden kommune har som mål at det i hyttefelt eller på steder man passerer på vei fra hytta, er det innsamlingssteder der man kan levere avfallet. Der er det utplassert avfallscontainere  eller mindre avfallsbeholdere. Hytteeierne kan bruke det innsamlingsstedet som passer best for dem. 

Dette kartet gir deg oversikten over hvor hytteiere kan levere avfall: 

Resirkulering

I tillegg til containerne/beholderne står det noen steder en container til glass/metall. 

I Svalerødkilen kan man, i tillegg til restavfall, også levere papir, papp, plast, glass og metall. Det samme er tilfelle i Røsneskilen, men her kan du også levere farlig avfall. I Sponvika er det plassert en container på Torvet og en øverst i Damvollbakken (veien mellom Sponvikveien og Svalerødkilen).

I Halden kommune er det en rekke miljøstasjoner for innlevering av avfall til resirkulering. Disse kan også benyttes av hytteeiere. Oversikten over disse finner du her. 
 

Noe må leveres andre steder

Sortert avfall som papir, papp, glass, metall og plast, går til gjenvinning. Alt restavfall går til forbrenning. Restavfallet blir kvernet før forbrenning. For å ikke skade utstyret som kverner restavfallet ber vi om at keramikk, store metallbiter, glass, porselen og stein, murstein, fliser og lignende ikke kastes i restavfallet. 

Slikt avfall kan leveres på  Rokke avfallsanlegg.

Hageavfall kan leveres på Aasekjær komposteringsanlegg.
 

Når hentes søppel fra hyttene?

Hytterenovasjonssesongen varer fra 15. mars til 15. oktober. Avfallsbeholderne (600 l.) og noen av containerne blir likevel stående ute også om vinteren og kan brukes hele året . I sommerhalvåret tømmes containerne én gang pr. uke, i skolens sommerferie 2 ganger pr. uke, og om vinteren etter behov. Avfallsbeholderne tømmes hver 14. dag hele året, samme dag som beholderne til de fastboende i området.


Egen søppeldunk på hytta?

De hytteeierne som ønsker det, kan være med på kommunens ordinære renovasjonsordning istedenfor hytterenovasjonsordningen. Da vil man kunne ha sin egen beholder/søppeldunk på hytta. Klikk her for mer informasjon. Hytteeiere kan gjøre avtale med Halden kommune om at beholderen skal tømmes enten hele året eller kun i sommerhalvåret.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 06.01.2011 12:44

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar