Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Næringsmiddelindustri

  Endret:24.12.2015 06:12
Avløpet fra næringsmiddelindustri kan inneholde mye mengder lett nedbrytbart organisk stoff, næringsstoffer og fett. Enkelte virksomhetene benytter også vaske- og desinfeksjonsmidler som er uønsket på biologiske renseanlegg. Avløpsvannet fra næringsmiddelindustrien legger beslag på store deler av renseanleggets kapasitet.
 
For avløpsvann som avviker vesentlig fra normalt husholdningsavløp med hensyn på innhold av organisk stoff, fosfor og nitrogen, skal det betales tilleggsgebyrer. Her gjelder prinsippet om at forurenser skal betaler hva det koster å rense eget avløp.
 
Hvilke problemer kan dette avløpsvannet skape?
Normalt husholdningsavløp inneholder organisk stoff, nitrogen og fosfor. Næringsmiddelavløp inneholder de samme stoffene, men ofte i betydelig høyere konsentrasjoner. Et ubehandlet næringsmiddelavløp kan medføre driftsforstyrrelser på ledningsnett og pumpesystem. Men viktigst er driftsforstyrrelser på renseanleggene på grunn av:
  • organisk overbelastning,
  • fett,
  • pH-variasjoner,
  • skumming og
  • vaskemidler med tilsetningsstoffer
som hemmer den biologiske renseprosessen og slambehandlingen på anleggene.
 
Slik kan du bidra:
Alt etter type produksjon er næringsmiddelvirksomheter pålagt ulike innslippskrav og renseinnretninger for å hindre ulovlig og skadelige innslipp til det kommunale avløpsnettet:
• Fettavskiller
• Slamavskiller
• Døgnutjevning og eventuell biologisk forbehandling
• pH-justering av avløpsvannet
• Bruk av godkjente og miljøvennlige vaskemidler
Opprettet: 17.11.2010 15:07

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar