Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

PPT

  Endret:17.08.2017 10:15 Emneord (los) PPT

​​​​​​​​​​​​​​​​Barn med bistandsbehov.JPG Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har krav på bistand.

Hvis du eks. ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den vanlige undervisningen, har du rett til spesialundervisning.

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

Oppgaver
Oppgavene til Logopedtjenesten er utredning, rådgiving og opplæring vedrørende:
- taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
- afasi (ervervede språkvansker etter skade i hjernen
- stemmevansker
- leppe-, kjeve-, ganespalte
- strupe- og munnhuleopererte
- dysartri(nevrologisk betingede talevansker)
- spesifikke språkvansker hos barn
- forsinket artikulasjon
 
Målgruppe
Barn før opplæringspliktig alder
Elever i grunnskolen
Voksne med språk-, tale- og stemmevansker som følge av skade/sykdom 
 
Kontaktinformasjon
Kontakt skjer via henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Postadresse: Os allè 4, 1777 Halden
Besøksadresse: Os allè 4, 1777 Halden, 3.etg
Telefon avdeling: 69174540
Mailadresse: postmottak@halden.kommune.no)
 
Åpningstider
Kl.09.00-15.00
 
Ansatte
Leder:   Toril Bøe tlf: 69 17 45 43
Merkantil: Britt Signebøen  tlf: 69 17 45 40
Logoped  Cathrine R. Kynningsrud tlf: 69 17 45 56
Logoped  Britt S. Lervik   tlf: 69 17 47 76 
Ped.psyk.rådgiver: Eva Stømner tlf: 69 17 45 36
Ped.psyk.rådgiver: Mona Bach
Spes.pedagog: Bitte Gimming tlf: 69 17 48 48
Sosionom:  Kirsti Eng tlf: 69 17 45 44

Ped.psyk rådgiver Solveig Myklestad tel 69 17 4551
Ped.psyk rådgiver Cathrine Rismo Redi, tel 69 174556
Ped.psyk rådgiver Victoria Støa, tel 69 17 4548
Ped. psyk rådgiver Anniken Skaug Ytterbøl, rel 69 174819

 Kontakt

 

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 13.04.2011 11:28

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar