Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

PPT

  Endret:15.02.2018 13:08 Emneord (los) PPT

​​​​​​​​​​​​​​​​

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage, skole og voksenopplæring.


 Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har krav på bistand.

Hvis du f.eks. ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den vanlige undervisningen, har du rett til spesialundervisning.

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

Oppgaver
Oppgavene til Logopedtjenesten er utredning, rådgiving og opplæring vedrørende:
 • taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
 • afasi (ervervede språkvansker etter skade i hjernen 
 • stemmevansker
 • leppe-, kjeve-, ganespalte
 • strupe- og munnhuleopererte
 • dysartri(nevrologisk betingede talevansker)
 • spesifikke språkvansker hos barn
 • forsinket artikulasjon
 
Målgruppe
 • Barn før opplæringspliktig alder
 • Elever i grunnskolen 
 • Voksne med språk-, tale- og stemmevansker som følge av skade/sykdom 
 
Kontaktinformasjon
Kontakt skjer via henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Postadresse: Os allè 4, 1777 Halden
Besøksadresse: Os allè 4, 1777 Halden, 3.etg
Telefon avdeling: 69174540
Mailadresse: postmottak@halden.kommune.no
 

 Kontakt

 

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 13.04.2011 11:28

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar